Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Chương trình học - Giới thiệu

EMSLab có là mục tiêu chính là đào tạo theo hướng chuyên sâu về mô hình hóa để các sản phẩm của mình (con người) có thể làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, hoặc làm nghiên cứu, giảng dạy.
Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường và phần mềm (EMSLab) đang phụ trách một số môn học bắt buộc cấp đại học và cao học: Mô hình hóa môi trường, Tin học Môi trường, Tối ưu hóa qui hoạch thực nghiệm. Chương trình sau đại học của EMSLab là một chương trình nghiên cứu ứng dụng mô hình chuyên sâu và được thiết kế để giúp học viên giải quyết các dự án cụ thể. EMSLab chú ý tới đào tạo mang tính liên ngành, để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các môi trường khác nhau. Thông qua các liên kết, bạn có thể tìm hiểu về cả bậc đại học sau đại học các chương trình của EMSLab. Các bước nhập học, các chương trình giảng dạy cùng lợi ích của nghiên cứu được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, thông tin về hỗ trợ tài chính cho sinh viên và học viên làm đồ án sẽ được tư vấn.  Ngoài ra tài liệu học tập và  giảng dạy có thể download trực tiếp.
25/04/2015 -

Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City