Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Tôn chỉ giáo dục

Sứ mệnh của phòng là đào tạo và tư vấn cho sinh viên có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong khoa học, để họ có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực của mô hình hóa môi trường và cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài toán môi trường.
1. Sinh viên sẽ được xem như các cộng sự trong quá trình đào tạo. Điều này có nghĩa là cả sinh viên và giảng viên đều có trách nhiệm trong các công việc liên quan với nhau. Tất cả sinh viên đều có một cơ hội bình đẳng để tham gia vào các dự án, đề tài khoa học mà EMSLab thực hiện.  
2. Có một kết nối chặt chẽ giữa một chương trình giảng dạy, chương trình hoạt động nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác. EMSLab sẽ giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể tìm kiếm học bổng sau đại học để có thể phát triển sự nghiệp của mình ở giai đoạn tiếp theo. Thường thì những sinh viên, học viên giỏi sẽ được tư vấn để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực về học thuật. 
3. Mỗi sinh viên, học viên cao học không chỉ tới EMSLab học tập, mà còn là các cộng tác viên với EMSLab. Sinh viên, học viên tới EMSLab làm việc cần có cách cư xử phù hợp và cố gắng đóng vai trò tích cực trong quan hệ hợp tác với EMSLab. Sinh viên sẽ được các thành viên EMSLab giúp đỡ. Tuy nhiên chính sự nỗ lực của sinh viên, học viên sẽ quyết định chất lượng đầu ra. Những sinh viên, học viên tích cực sẽ được mời tham gia các dự án của EMSLab. 
4. Mỗi sinh viên, nhóm sinh viên sẽ có thành viên của EMSLab phụ trách, tư vấn. Trợ lý này sẽ chịu trách nhiệm, chỉ đạo nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước EMSLab về kết quả của sinh viên, học viên. Ngược lại, Trợ lý có trách nhiệm cung cấp các sinh viên tiếp cận rộng rãi đến các kỹ năng nghiên cứu đa ngành cũng như sự hiểu biết  về dự án EMSLab đang nghiên cứu .
25/04/2015 -

Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City