Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Sinh viên sau đại học - Chương trình giảng dạy

EMSLab có là mục tiêu chính là giáo dục và đào tạo theo hướng chuyên sâu về mô hình hóa để các sản phẩm của mình (con người) có thể làm việc trong các ngành công nghiệp, chính phủ, hoặc làm nghiên cứu, giảng dạy. Sinh viên tốt nghiệp cấp độ đại học có thể tiếp tục các chương trình nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu mô hình hóa để hoàn thành cấp độ thạc sĩ hay tiến sĩ. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đại học có nhu cầu học lên cao có thể tìm thấy trong EMSLab những nghiên cứu liên ngành và chuyên sâu để có thể tìm kiếm những công việc tốt nhất sau khi tốt nghiệp. 

Dành cho học viên mới 
1. Đơn xin học tại EMSLab (file đính kèm)
    Đơn xin đăng ký làm việc hè EMSLab (file đính kèm)
2. Các hướng học tập và nghiên cứu 
Toán môi trường (Mã MH: EMS 01) 
Phương pháp giải số (Mã MH: EMS 02) 
Tối ưu và qui hoạch thực nghiệm (Mã MH: EMS 03) 
Lý thuyết trò chơi (Mã MH: EMS 04) 
Mô hình khí (Mã MH: EMS 05) 
Mô hình nước (Mã MH: EMS 06) 
GIS và viễm thám ứng dụng (Mã MH: EMS 07) 
Tin học môi trường (Mã MH: EMS 08) 
Các phần mềm ứng dụng (Mã MH: EMS 09) 
3.Các dự án liên quan 
Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý tài nguyên môi trường 
Xây dựng CSDL cho WQUIZ 
Xây dựng CSDL cho AQUIZ 
Xây dựng CSDL cho STREETER, QUAL2K 
Xây dựng CSDL cho MIKE11 
Xây dựng CSDL cho CAP, ENVIMAP 
Xây dựng CSDL cho AERMOD 
4. Đơn xin tham gia làm dự án (file đính kèm)
5. Các câu hỏi thường gặp 

Dành cho học viên EMSLAB 
1.Đề tài, dự án đã hoàn thành (xem mục thành viên) 
2.Đề tài, dự án đang thực hiện (xem mục thành viên) 
3.Sổ tay dành cho học viên 
3.1 Yêu cầu cho học viên cao học 
Chương trình đào tạo Th.s Quản lý môi trường
3.2 Yêu cầu cho nghiên cứu sinh 
Chương trình đào tạo TS Kỹ thuật môi trường
3.3 Qui trình làm đề cương cao học 
3.4 Qui trình làm đề cương luận án tiến sĩ 
Chọn giáo viên hướng dẫn :Khi quyết định làm nghiên cứu sinh, bạn được khuyến khích để làm quen với tất cả các cơ hội nghiên cứu khác nhau tại cơ sở đào tạo càng sớm càng tốt để họ có thể hoàn thành lựa chọn về một cố vấn nghiên cứu, tức là người hướng dẫn chính. Học sinh nên xem lại các lợi ích nghiên cứu khoa để có được một cái nhìn tổng quan về sản phẩm hiện tại Khoa Môi trường và Tài nguyên. 
Để có thể lựa chọn tốt nhất, bạn nên tham dự các hội thảo và các môn học ở bậc cao học để được tiếp xúc với các nghiên cứu mới. Theo hướng mô hình hóa (là hướng mang tính đa ngành), ứng cử viên có thể tham dự một cuộc hội thảo ở bất kỳ một trong các lĩnh lĩnh vực (GIS – viễn thám, mô hình toán môi trường, các phần mềm quản lý môi trường, mô hình khí, mô hình nước, mô hình theo hướng biến đổi khí hậu). Mỗi học sinh nên tới gặp và phỏng vấn với một số giảng viên trước khi lựa chọn một cố vấn nghiên cứu. Mỗi của các giảng viên sẽ ký một biểu mẫu (xem file đính kèm) , giảng viên nên là thành viên của Trường đại học. Ứng cử viên phải chọn một cố vấn nghiên cứu vào cuối học kỳ đầu tiên. 
Hội đồng đánh giá đề cương và thủ tục đầu vào 
Các môn học bổ sung theo qui định 
Các seminars tại Trường, Khoa cần tham dự 
Các seminars khoa học cần thực hiện 
Các sản phẩm dự án cần thông qua 
Báo cáo chuyên đề 
Nộp luận án và bảo vệ 
Các qui định pháp lý. 
Các khuyến cáo dành cho năm thứ nhất 
4. Tạp chí về mô hình hóa 
5. Trợ giảng 

Học liệu 
Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường và phần mềm (EMSLab) cung cấp một loạt tài liệu - nguồn lực cho giảng dạy cho sinh viên và học viên. Luận án, đồ án, tiểu luận, các báo cáo kết quả đề tài, dự án và nhiều tài liệu khác được cung cấp kèm miễn phí tại EMSLAb.

Biểu mẫu liên quan 

Stt

Biểu mẫu

1

Giấy cam kết đăng ký học CTĐT theo phương thức nghiên cứu

2

Giấy chấp nhận hướng dẫn luận văn theo phương pháp nghiên cứu

3

Giấy đề nghị giải quyết học vụ

4

Đề nghị chấm phúc tra môn học

5

Đề nghị công nhận môn học có chứng chỉ

6

Phiếu đăng ký bổ sung môn học

7

Phiếu đăng ký rút môn học-Điểm R

8

Đăng ký đề tài luận văn

9

Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

10

Cách trình bày luận văn

11

Nhiệm vụ luận văn thạc sĩ

12

Quy định nộp luận văn

13

Phiếu đăng ký chấm phúc tra


14/04/2015 - Emslab

Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City