Chào năm mới 2020
Chào năm mới 2020
Thực hiện dự án
Thực hiện dự án
Thực hiện đề tài các cấp
Thực hiện đề tài các cấp
Hoạt động văn - thể - mĩ
Hoạt động văn - thể - mĩ
Nhóm nước : sức trẻ và kinh nghiệm
Nhóm nước : sức trẻ và kinh nghiệm
Nhóm khí mô hình hóa PM2.5
Nhóm khí mô hình hóa PM2.5
Học tập và vui chơi cùng nhau
Học tập và vui chơi cùng nhau
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

Đề tài khoa học dành cho sinh viên K17

Các thành viên EMSLab có buổi họp giao ban đầu tiên trong năm mới 2020 với nội dung về đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên K17 với sự tài trợ của EMSLab.

Bảo vệ luận văn cao học trước thềm năm mới

Sáng 6/1/2020, 3 thành viên nhóm Envim: Nguyễn Châu Mỹ Duyên, Huỳnh Xuân Anh và Bùi Hồng Nhật Linh đã lần lượt bảo vệ thành công luận văn cao học. Các kết quả này giúp nhóm giải quyết một loạt đề tài, dự án mới trong năm 2020.  

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
NGHIÊN CỨU
 • Bùi Tá Long
 • Phó giáo sư Tiến sỹ khoa học
 • longbt62@hcmut.edu.vn
 • 0918017376
 • Kios A94, PTN. Mô hình hóa môi trường và phần mềm, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Dương Ngọc Hiếu
 • Thạc sĩ
 • ngochieu3012@yahoo.com
 • 0918497285
 • Khoa khoa học kỹ thuật và máy tính
 • Đặng Thị Ly Ly
 • Thạc sĩ quản lý môi trường
 • lylydang@hcmut.edu.vn
 • 0916801639
 • Kios A94 Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa môi trường
 • Nguyễn Thị Diễm
 • Đại học
 • diemnguyenpy@hcmut.edu.vn
 • 0917201321
 • Kios A94 Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa môi trường
 • Nguyễn Châu Mỹ Duyên
 • Đại học
 • duyennguyenchaumy@gmail.com
 • 01217870940
 • Kios A94 Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa môi trường
 • Trần Anh Dũng
 • Đại học
 • trananhdung1707@gmail.com
 • 0987434269
 • Khoa Khoa học Cơ bản, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
 • Chu Thị Hằng
 • Đại học
 • thuhang1702@gmail.com
 • 0168185284
 • B4, Khoa khoa học ứng dụng
 • Cao Duy Trường
 • Thạc sĩ
 • caoduytruong@yahoo.com
 • 0989611894
 • Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám
 • Nguyễn Đình Huy
 • Phó giáo sư Tiến sĩ
 • dinhhuy56@hcmut.edu.vn
 • 0906656367
 • Phòng 104, B4, Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa khoa học ứng dụng
 • Lê Xuân Đại
 • Tiến sĩ toán
 • ytkadai@yahoo.com
 • 01257080988
 • Phòng 101, B4, Bộ môn Toán Ứng dụng, Khoa khoa học ứng dụng
 • Trương Tích Thiện
 • Tiến sĩ cơ học
 • tttruong@hcmut.edu.vn
 • 01255411998
 • Phòng 101, B4, Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Quan Dân Hạnh
 • Đại học
 • danhanhmt@gmail.com
 • 01689944174
 • Kios A94, PTN. Mô hình hóa môi trường và phần mềm
 • Hồ Thị Phi Khanh
 • Đại học
 • phikhanh269@gmail.com
 • 0916715945
 • Kios A94, PTN. Mô hình hóa môi trường và phần mềm, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Bùi Huỳnh Anh
 • Sinh viên
 • huynhanh1995@gmail.com
 • B9, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Võ Quốc Sĩ
 • Sinh viên
 • 91303391@hcmut.edu.vn
 • B9, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Lê Văn Phát
 • Đại học
 • 91202674@hcmut.edu.vn
 • B9, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Đặng Khả Nhi
 • Sinh viên
 • 91302775@hcmut.edu.vn
 • B9, Khoa Môi trường và Tài nguyên
 • Trần Để Quí
 • Sinh viên
 • 91303246@hcmut.edu.vn
 • B9, Khoa Môi trường và Tài nguyên
Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City