Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Chúc mừng ENVIM 20 tuổi

Ở tuổi 20, ENVIM bắt đầu một chu trình mới trong hành trình phát triển của mình. Hôm nay, ngày 20/7/2015 ENVIM kỷ niệm sự ra đời bằng những hành động thiết thực nhất. EMSLab chúc mừng các thành viên của gia đình ENVIM nhiều sức khỏe và thành công mới.

Công bố bản ENVIM 2015.

Sau một thời gian nghiên cứu và nâng cấp phiên bản ENVIM 2010, ngày 1/12/2015 tại Huế, nhóm nghiên cứu ENVIM đã công bố phiên bản 2015, nâng cấp thay thế cũng như bổ sung cho phiên bản ENVIM 2010.

Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

Kế hoạch tiếp nhận sinh viên, học viên trong năm 2017.

Hàng năm, vào đầu năm học mới hay năm mới, phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường công bố kế hoạch đào tạo dành cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Năm nay, 2017,  Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường (EMSLab) trân trọng thông báo kế hoạch và số lượng nhận sinh viên, học viên và ứng cử viên nghiên cứu sinh tới làm việc, bắt đầu từ từ 14/2/2017.

Lớp học Mike11 trong khuôn khổ dự án Jica - Nhật Bản

Sáng 22/6/2017 tại Becamex Hotel (Bình Dương), Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường (EMSLab) đã giảng dạy Mike11 cho các bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương. Đây là một hợp phần thuộc gói ATC (Advanced Training Course) do Jica tài trợ, Entec là đơn vị chủ trì thực hiện và EMSLab là đơn vị trực tiếp giảng dạy.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Dương Ngọc Hiếu's Homepage
TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

I. DATA MINING
Research work in this fields focus on data mining algorithms especially prediction algorithms such as: artificial neural network (ANN), fuzzy system, the hybrid of ANN, Support Vector Regression, Standard Addictive Model (an extension of fuzzy system). Applying prediction algorithms to specific application in order to check the advantage of prediction algorithms is noticed via many projects.           
In the current, we try to extend the investigation by mix  the researched algorithms with  time series algorithms to find any  innovations 

II. GIS & INFORMATION SYSTEM              
To day, GIS is so ubiquitous. Many companies and institutes want to have an application managing  their information on GIS background. In this dimension, we just focus on applying GIS for environmental information  management systems. 

III. HEALTH CARE 

This is really interesting field with many thing to investigate such as developing hospital information system keeping to international standard (HL7, DICOM), expert system, bioinformatics, ... 

BÀI BÁO HỘI NGHỊ
  • Applying Recurrent Fuzzy Neural Network to Predict the Runoff of Srepok River. CISIM 2014, Việt nam 2014, 55–66

BÀI BÁO TẠP CHÍ
  • Trực quan hoá kết quả tìm đường đi xe buýt dựa trên dữ liệu dòng giao thông không-thời gian. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Đại Học Văn Hiến, 2015, 7,
Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City