Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Dương Ngọc Hiếu's Homepage
TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

I. DATA MINING
Research work in this fields focus on data mining algorithms especially prediction algorithms such as: artificial neural network (ANN), fuzzy system, the hybrid of ANN, Support Vector Regression, Standard Addictive Model (an extension of fuzzy system). Applying prediction algorithms to specific application in order to check the advantage of prediction algorithms is noticed via many projects.           
In the current, we try to extend the investigation by mix  the researched algorithms with  time series algorithms to find any  innovations 

II. GIS & INFORMATION SYSTEM              
To day, GIS is so ubiquitous. Many companies and institutes want to have an application managing  their information on GIS background. In this dimension, we just focus on applying GIS for environmental information  management systems. 

III. HEALTH CARE 

This is really interesting field with many thing to investigate such as developing hospital information system keeping to international standard (HL7, DICOM), expert system, bioinformatics, ... 

BÀI BÁO HỘI NGHỊ
  • Applying Recurrent Fuzzy Neural Network to Predict the Runoff of Srepok River. CISIM 2014, Việt nam 2014, 55–66

BÀI BÁO TẠP CHÍ
  • Trực quan hoá kết quả tìm đường đi xe buýt dựa trên dữ liệu dòng giao thông không-thời gian. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Đại Học Văn Hiến, 2015, 7,
Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City