Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Bùi Tá Long's Homepage
  • Bùi Tá Long
  • Phó giáo sư Tiến sỹ khoa học
  • longbt62@hcmut.edu.vn
  • 0918017376
  • CV:
TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

English
Assoc. Prof. Dr. Sc Bui Ta Long received the M.S of Moscow State University, 1985, the Ph.D of Moscow State University, 1989, and Doctor of Sciences Russian Academy of Sciences, 1998. He was a member of the Russian Academy of Water Sciences, Diploma: N12, 1998 and the member of the International Academy of System Studies (IASS), Diploma N:0060, 2001.From 2013 to present, he is lecturer Facculty of Environmental andResource Sciences, University of Technology Ho Chi Minh city.From 2006 to 2013, he was head of Enviromental Informatics Department,Institute for Enviromental and resources. From 2002 to 2005, he was researcher, Institute of Applied Mechanics. From 1998 to 2002, Director of Institute of Applied Mechanics, Institute of Applied Mechanics.From 1992 to 1997, he was Head of Environmental Informatics Dept.,Institute of Applied Mechanics. From 1989 to 1991, he was researcher, Institute of Applied Mechanics. Assoc.Prof.Dr.Sc. Bui received Gold Medal Competition in Moscowcreative (co-authored with researchers from the Institute of radio engineering and electronics, Russian Academy of Sciences) in 2000. 

Expertise 
1.Environmental Modeling,
2.Geophysical Hydrodynamics, 
3.Theory of Systems, 
4.Theory of Information Systems 

Việt Nam
PGS.TSKH Bùi Tá Long nhận bằngtốt nghiệp đại học của Đại học Tổng hợp Matxcova,Liên Xô năm 1985, Tiến sĩ của Đại học Tổng hợp Matxcova, Liên Xô năm 1989, và Tiến sĩ khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga năm 1998. Là thành viên trong Hội Nước của Viện Hàn Lâm khoa học Nga, chứng chỉ N12, năm 1998 và là thành viên Viện nghiên cứu Quốc tế (IASS), chứng chỉ N:0060, năm 2001.Từ năm 2013 đến nay là giảng viên Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.Từ năm 2006 đến năm 2013 là trưởng phòng tin học môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên.Từ năm 2002 đến năm 2005 là nghiên cứu viên, Viện Cơ học ứng dụng.Từ năm 1998 đến 2002 là Viện trưởng Viện cơ học ứng dụng.Từ năm 1992 đến năm 1997 là trưởng phòng Thông tin môi trường, Viện cơ học ứng dụng. PGS.TSKH Bùi Tá Long nhận Huy chương vàng Cuộc thi sáng tạo tại Matxcơva (đồng tác giả với nhóm nghiên cứu thuộc Viện kỹ thuật vô tuyến và điện tử, Viện hàn lâm khoa học Nga) năm 2000. 

Lĩnh vực 
1.Mô hình hóa môi trường 
2.Thủy động lực học 
3.Lý thuyết của hệ thống
4.Lý thuyết về hệ thống thông tin

Hướng nghiên cứu nổi bật 
1.Địa tin học, xây dựng các hệ hỗ trợ ra quyết định với sự ứng dụng của địa tin học. 
2. Xây dựng các phương pháp và công nghệ giúp nghiên cứu khí quyển và thuỷ quyển 
3. Vấn đề quan trắc và dự báo biến động môi trường thiên nhiên; 
4. Nguồn tài nguyên nước, chất lượng nước và vấn đề mô phỏng sự biến đổi chất lượng nước dưới tác động do hoạt động kinh tế xã hội của con người;
5.Sự thay đổi của môi trường và dự báo sự phát triển của nó trong những điều kiện thay đổi rất nhanh của tài nguyên cũng như do hoạt động kinh tế - xã hội của con người;
BÀI BÁO HỘI NGHỊ
  • Applying Recurrent Fuzzy Neural Network to Predict the Runoff of Srepok River. CISIM 2014, Việt nam 2014, 55–66

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City