Năm mới 2018
Năm mới 2018
Năm mới
Năm mới
Năm mới Mậu Tuất
Năm mới Mậu Tuất
2018
2018
2018
2018
jQuery Carousel
NỔI BẬT
Thông báo về lớp học Mô hình hóa môi trường nâng cao.

Vào ngày 22/1/2019 (thứ 3), Khóa học Mô hình hóa môi trường nâng cao đầu tiên do Envim và EMSLab đồng tổ chức sẽ chính thức khai giảng.

Triển khai các nghiên cứu trong năm 2019

Trong vòng 6 tháng tới, các thành viên Envim sẽ nỗ lực thúc đẩy 4 nghiên cứu mới của nhóm thông qua các luận văn cao học. Sản phẩm dự kiến, ngoài luận văn là cácbài báo tại các hội nghị quốc tế trong năm 2019.

Phần mềm VinaClim được vinh danh

Thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước là vinh dự đối với bất cứ nhà khoa học nào bởi nó hội tụ nhiều trong một: tính mới về khoa học và công nghệ, tính thực tiễn, sự cạnh tranh rất lớn và đặc biệt là tính ứng dụng cho đất nước. Trong 2 năm 2014 – 2015, EMSLab cùng nhóm Envim đã có vinh dự khi thực hiện đề tài như vậy.

HỖ TRỢ 24/7
08-38647256-6314
Tin tức

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Sáng 9/5/2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Quyên đã bảo vệ thành côngluận án tiến sĩ kỹ thuật tại Viện Môi trường và Tài nguyên (IER), Đại học Quốc gia Tp.HCM. Được biết đây là công trình được thực hiệntrong 6 năm với nhiều công bố khoa học.

Là người hướng dẫn 1 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm đề tài, về cơbản thầy Bùi Tá Long hài lòng về tinh thần, thái độ làm việc của chị. Tuy nhiên, thầy cũng đã nhiều lần chấn chỉnh cách hành văn dài dòng, hơi “tham lam” của chị khi đưa quá nhiều dữ liệu không cần thiếtvào báo cáo mà thiếu phân tích, hoặc nhiều khi giải thích khá rườmrà những khái niệm kinh điển. Bên cạnh đó cách trả lời hội đồngquá hiền không giúp các thầy hiểu được những gì mình thực sự mấtnhiều sức lực để làm. Do vậy, không dưới 3 lần, thầy Bùi Tá Long phải trực tiếp trả lời thay bạn trước hội đồng và có vài lời khen cho bạn. 

Chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên sau khi bảo vệ thành công, thầy Bùi Tá Long đã thay mặt Envim cám ơn chị đã cộng tác với nhóm trong hơn 6 năm qua, mang lại nhiều cảm hứng cho các thành viên Envim khác và chúcchị tiếp tục có những thành công tiếp theo sau bảo vệ.

Luậnán tiến sĩ chuyên ngành Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường với nhan đề “Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok - Cao nguyên Việt Nam” .Kết quả mới của bạn là đã đề xuất được phương án sử dụng tài nguyên nước và đất ứng phó với BĐKH trên lưu vực sông Srepok thông qua bản đồ/sơ đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 được xây dựng dựa trên quá trình đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên theo FAO (1976) có tích hợp kịch bản BĐKH. 

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NCS NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

Luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật

Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok – Cao nguyên Việt Nam

• Xây dựng được khung phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến tài nguyên nước và đất được kết cấu chặt chẽ trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn ứng dụng trên khu vực nghiên cứu điển hình là lưu vực Srepok;

• Kịch bản BĐKH cho lưu vực Srepok được xây dựng bằng phương pháp chi tiết hóa thống kê dưới sự hỗ trợ củacông cụ SDSM (Statistical DownScaling Model) dựa trên kết quả đầu ra của mô hình GCMs theo chương trình CMIP5 của IPCC với 3 kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5;

• Việc áp dụng thử nghiệm mô hình mô phỏng hiện đại như SWAT cho một lưu vực sông tương đối lớn và có địa hình phân nát như Srepok, vùng Tây Nguyên là lần đầu tiên và được coi là tính mới khi đánh giá, so sánh với các mô hình khác. Kết quả luận án đưa ra một bức tranh tổng thể và minh họa trên nền tảng của công cụ GIS và một số đặc tính của nó với quá trình hiệu chuẩn có kết quả đáng tin cậy trên cơ sở đánh giá của các tiêu chuẩn thống kê NSE, PBIAS, đường quá trình thực đo và mô phỏng theo không và thời gian đủ lớn. Kết quả mô phỏng từ mô hình là nền tảng đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước và đất trên khu vực nghiên cứu.

• Luận án chỉ ra rằng, khoảng giá trị của một vài thông số ảnh hưởng đến sự hình thành dòng chảy (Sol_AWC, Sol_BD, ESCO, GWQMN, GW_Delay, GW_Revap, CN2) được cài đặt sẵn trong mô hình SWAT chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nguyên do mô hình được viết dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Mỹ (Trung tâm phục vụ nghiên cứu nông nghiệp_ARS_Agricultural Research Servicethuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Khoảng giá trị của các thông số này đã được xác định và được chỉnh sửa trực tiếp trong cấu trúc nội tại của mô hình.

• Yếu tố tải lượng bùn cát vốn phức tạp và hạn chế về số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, lần đầu tiên đã được mô phỏng trên lưu vực Srepok. Thực tế, các trạm thủy văn chỉ quan trắc được hàm lượng chất lơ lửng đi qua 1 mặt cắt ngang, trong khi mô hình SWAT tính toán cả phần lơ lửng và phần lắng đọng. Điều này đòi hỏi phải có phương pháp xử lý dữ liệu thực đo một cách thích hợp trước khi đưa vào kiểm định mô hình SWAT.

• Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp được xây dựng cho lưu vực Srepok dựa trên quá trình đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên theo FAO (1976)có tích hợp kịch bản BĐKH.

•Bản đồ phân vùng hạn hán được xây dựng cho giai đoạn 2013-2045 tương ứng với ba kịch bản BĐKH RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5.

03/06/2018 - Envim EMSLab facebook

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Laboratory for Environmental modeling and Software
Faculty for Environment and Natural Resources
Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: 08-38647256-6314
Fax: 08-8645137
Vietnam National University Ho Chi Minh City